Portaal indienen dPi2019 is open

Publicatiedatum: 29-10-2019

Het portaal voor het aanleveren van de prognosecijfers dPi2019 is open. Via dat portaal op sbr-wonen.nl leveren corporaties hun gegevens aan bij de Autoriteit woningcorporaties, Waarborgfonds Sociale Woningbouw en het ministerie van BZK.

Het opstellen en indienen van de dPi2019 kan handmatig of met het uploaden van een xbrl-bestand met de uitgevraagde gegevens. Een inhoudelijke toelichting op de uitvraag, handleiding over de werking van het portaal, hulpsheet voor kruisverbanden en een template voor de bestuursverklaring staan op website en in de Kennisbank van SBR-wonen.

Voor 15 december 2019 moeten corporatie de dPi2019 aanleveren.

Belangrijke veranderingen

De werkwijze en het proces in het portaal van SBR-wonen voor de dPi2019 zijn grotendeels hetzelfde als voorgaand jaar. Inhoudelijk zijn er enkele veranderingen:

  • vervallen gegevens op gemeenteniveau;
  • vervallen diverse hoofdstukken en onderdelen in het kader van verticaal toezicht;
  • vervallen beleidsvragen van BZK;
  • uniformering dPi/dVi.

Een uitgebreid overzicht van alle wijzigingen van de dPi2019 ten opzichte van de dPi2018 zijn op onderdeel- en paragraafniveau opgenomen in het Overzicht wijzigingen dPi2019.

Deel deze pagina

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden