Strategisch programma

In 2018 is het borgstelsel voor het eerst echt op de proef gesteld. Onder de Woningwet 2015 is sanering geen vanzelfsprekendheid meer, kunnen corporaties failliet gaan en kreeg WSW twee aanspraken op zijn risicovermogen te verwerken.

We startten eind 2018 een strategisch programma om in de toekomst een voldoende robuust borgstelsel te kunnen garanderen en het mogelijk te blijven maken dat corporaties tegen zo laag mogelijke kosten financierbaar zijn. Dit programma borduurt voort op de verbeteringen die wij al doorvoerden.

Kernvraag van het programma is: wat is nodig voor een toekomstbestendig, sterk borgstelsel? Het gaat over de thema's:

  • goed geregelde zekerheden bij (dreigende) discontinu├»teit van deelnemende corporaties. Wij worden in het geval van faillissement preferent schuldeiser en krijgen op dat moment meer zeggenschap, zodat er geen geld weglekt buiten het stelsel;
  • versterking van het benodigd risicokapitaal in de sector en ons risicovermogen om een toekomstbestendig borgstelsel te garanderen;
  • een goede balans in zeggenschap van de deelnemers en andere belanghebbenden.

Deel deze pagina

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden