Derivaten

Wat

Binnen de wettelijke kaders mogen corporaties gebruik maken van derivaten. In het risicobeoordelingsmodel beoordelen wij de risico’s van het gebruik van derivaten. Corporaties kunnen ook hun derivatenportefeuille herstructureren.  

Wanneer

Deze richtlijn geldt voor alle corporaties die hun derivatenportefeuille willen herstructureren. Is sprake van één van de volgende situaties, dan legt de corporatie het voorstel tot herstructurering vooraf ter beoordeling voor aan Aw en WSW. 

  • De corporatie is in Bijzonder Beheer geplaatst bij WSW dan wel staat onder verscherpt toezicht bij Aw.
  • De corporatie overschrijdt na herstructurering de norm van één van de door Aw/WSW gebruikte financiële ratio’s.
  • De corporatie stelde eerder een breakplan op en deze wijzigt als gevolg van de herstructurering.

Hoe

De corporatie waarvoor bovenstaande geldt, stuurt de relevante documenten (zie richtlijn) aan Aw en WSW. Aw en WSW voeren gezamenlijk de beoordeling uit. De corporatie ontvangt de uitkomst van de beoordeling via een gezamenlijk afgestemde reactie van Aw en WSW.

Deel deze pagina

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden