Aanvragen en verkrijgen van borging

Als u deelnemer bent van WSW, kunt u goedkoper leningen aantrekken voor het bouwen en onderhouden van sociale huurwoningen. Wilt u als deelnemer borging aanvragen voor een lening? Wij zetten de stappen voor u op een rij.

1. Corporatie laat conceptleningovereenkomst opstellen

Bij een financier (eventueel via een bemiddelaar) laat u een leningovereenkomst opstellen. De financier stuurt de conceptleningovereenkomst naar ons.

2. WSW toetst de aanvraag

Wij toetsen:

  • of de leningsmodaliteiten van de conceptovereenkomst passen binnen ons beleid;
  • of rekening is gehouden met ons beleid over het rentemaximum;
  • of er een door de gemeente ondertekende achtervangovereenkomst aanwezig is en of de aanvraag valt binnen de limiet voor achtervang van de desbetreffende gemeente;
  • of de lening past binnen het afgegeven borgingsplafond. Als dit niet het geval is, overlegt onze accountmanager met uw corporatie.

3. WSW geeft akkoord

Wij stellen de financier op de hoogte dat de borging akkoord is, als:

  • de conceptleningovereenkomst voldoet aan onze voorwaarden;
  • de achtervang is geregeld;
  • de lening past binnen het afgegeven borgingsplafond.

Wij geven de financier door of het gaat om een contract in 3-voud (achtervangovereenkomst aanwezig) of in 4-voud (geen achtervangovereenkomst; gemeente tekent mee).

4. Definitieve leningovereenkomst

Bij akkoord stelt de financier de definitieve leningovereenkomst op en stuurt deze naar uw corporatie ter ondertekening.

Na ontvangst controleren wij de lening- en de achtervangovereenkomst. Als er materiƫle afwijkingen zijn tussen de definitieve leningovereenkomst en de conceptleningovereenkomst, dan houden wij de verwerking van de lening aan. Wij nemen in dat geval contact op met de financier en met uw corporatie over de ontstane situatie.

Deel deze pagina

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden